Logo Utrecht University

Coloring Book – testing language comprehension

Wat is KleurenSchat?

HET NIEUWE OBSERVATIE-INSTRUMENT VOOR WOORDENSCHATONTWIKKELING

GEBASEERD OP DE COLORING BOOK METHODE

IN SAMENWERKING MET BOOM UITGEVERS AMSTERDAM

Vanaf juni 2020 is KleurenSchat beschikbaar voor scholen via Boom testonderwijs

 

Wat is KleurenSchat?

KleurenSchat is een digitaal, ongenormeerd observatie-instrument om de receptieve woordenschat van het jonge kind in beeld te brengen.

KleurenSchat is primair bedoeld voor leerlingen in de groepen 1 en 2, maar kan ook worden ingezet voor leerlingen in de groepen 3 en 4, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de taalontwikkeling van de leerling(en).

KleurenSchat is primair bedoeld voor kinderen wiens moedertaal het Nederlands is, maar is zeker ook geschikt voor NT2-leerlingen.

 

Hoe is KleurenSchat anders dan andere woordenschat tests en instrumenten?

Zeg het met een kleur!

KleurenSchat ziet eruit als een inkleurspelletje, zoals kinderen veel doen op deze leeftijd. Dus spelenderwijs, door het kleuren van de juiste figuren in thematische kleurplaten, wordt snel en automatisch in kaart gebracht welke woorden de leerling al kent.

De leerling krijgt steeds een kleurplaat voor zich met veel objecten erop en hij krijgt bijvoorbeeld te horen ‘De muur is blauw’. Vervolgens is het de bedoeling dat de leerling dat waarvan hij denkt dat het een muur is op de kleurplaat blauw kleurt.

KleurenSchat is gebaseerd op de nieuwe Coloring Book methode voor het inschatten van taalbegrip, ontwikkeld door Dr. Manuela Pinto en Dr. Shalom Zuckerman (Universiteit Utrecht).

 

De wetenschappelijke basis van KleurenSchat

De Coloring Book methode is een wetenschappelijk onderbouwde, betrouwbare methode om taalbegrip te testen.

Wil je meer lezen over de wetenschappelijke basis van KleurenSchat? Ga naar [Research].

 

 

 

Hoe zijn de woorden voor KleurenSchat geselecteerd?

Als basis zijn de BAK/WAK-lijsten gebruikt, woordfrequentielijsten die vaak in het basisonderwijs worden gebruikt als richtlijn voor de woordkennis die leerlingen op dit niveau zouden moeten hebben.

Daarnaast is es eeren andere belangrijke bron gehanteerd: de Age of Acquisition (AoA) normen van Brysbeart et al. (2014). Dit is géén frequentielijst, maar een woordenlijst gebaseerd op de inschattingen die moedertaalsprekers per woord geven ten aanzien van de verwervingsleeftijd van dat woord.

Op basis van de BAK-/WAK- en AoA-lijsten zijn voor KleurenSchat 260 woorden geselecteerd en verdeeld in 6 moeilijkheidsniveaus.