Logo Utrecht University

Coloring Book – testing language comprehension

Wat is KleurenSchat?

HET NIEUWE OBSERVATIE-INSTRUMENT VOOR WOORDENSCHATONTWIKKELING

GEBASEERD OP DE COLORING BOOK METHODE

IN SAMENWERKING MET BOOM UITGEVERS AMSTERDAM

Sinds juni 2020 is KleurenSchat beschikbaar voor scholen via Boom testonderwijs

 

Wat is KleurenSchat?

KleurenSchat is een digitaal, ongenormeerd observatie-instrument om de receptieve woordenschat van het jonge kind in beeld te brengen.

KleurenSchat is primair bedoeld voor leerlingen in groep 1 en 2, maar kan ook worden ingezet voor leerlingen in groep 3 en 4, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de taalontwikkeling van de leerling(en).

KleurenSchat is primair bedoeld voor kinderen die Nederlands als moedertaal hebben, maar is zeker ook geschikt voor kinderen met Nederlands als tweede taal.

 

Hoe is KleurenSchat anders dan andere woordenschat-tests en -instrumenten?

Zeg het met een kleur!

KleurenSchat ziet eruit als een digitale kleurplaat, iets wat bekend is voor kinderen van deze leeftijd. Spelenderwijs kleurt het kind de juiste objecten in thematische kleurplaten. Zo wordt snel en automatisch in kaart gebracht welke woorden het kind al kent.

De leerling krijgt steeds een kleurplaat voor zich met meerdere objecten erop, met bijvoorbeeld de instructie ‘De muur is blauw’. Vervolgens is het de bedoeling dat de leerling een blauwe kleur geeft aan datgene waarvan hij/zij denkt dat het een muur is. De leerling krijgt tijdens het spel niet te zien of iets goed of fout was.

KleurenSchat is gebaseerd op de nieuwe Coloring Book-methode voor het inschatten van taalbegrip, ontwikkeld door Dr. Manuela Pinto en Dr. Shalom Zuckerman (Universiteit Utrecht).

 

De wetenschappelijke basis van KleurenSchat

De Coloring Book methode is een wetenschappelijk onderbouwde, betrouwbare methode om taalbegrip te testen.

Wil je meer lezen over de wetenschappelijke basis van KleurenSchat? Ga naar [Research].

 

Hoe zijn de woorden voor KleurenSchat geselecteerd?

Als basis zijn de BAK- en WAK-advieslijsten gebruikt. Dit zijn woordfrequentielijsten die in het basisonderwijs worden gebruikt als richtlijn voor de woordkennis die leerlingen op dit niveau zouden moeten hebben.

Daarnaast is er een andere belangrijke bron gehanteerd: de Age of Acquisition-normen (AoA) van Brysbeart et al. (2014). Dit is géén frequentielijst, maar een woordenlijst gebaseerd op de inschattingen die moedertaalsprekers per woord geven ten aanzien van de verwervingsleeftijd van dat woord.

Op basis van de BAK-, WAK- en AoA-lijsten zijn 260 woorden geselecteerd voor KleurenSchat. Deze zijn verdeeld in 6 moeilijkheidsniveaus.