Coloring Book: Testing Language Comprehension

Home

Welkom bij deze nieuwe, innovatieve methode om taalbegrip te testen met een digitaal spelletje. De Coloring Book-methode is vooral geschikt bij jonge kinderen tussen de 4 en 7 jaar oud, zowel met als zonder taalontwikkelingsproblemen. Het kan gebruikt worden voor zowel grammaticale structuren als voor woordenschat. Verder is het geschikt voor zowel eentalige als meertalige kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat het een ecologisch valide methode is, en kinderen die met deze methode hebben gespeeld, gaven aan dat ze het erg leuk vonden om te doen.

De Coloring Book is ontstaan uit
de behoefte aan een ecologisch valide methode
om impliciete taalkennis te testen

Het idee is simpel: in plaats van te wijzen naar het correcte plaatje, kleurt de participant het juiste object op een kleurplaat. De participant hoort een instructie. Dit kan bijvoorbeeld zijn de rode aap wordt gekrabd door de groene aap (om te onderzoeken of het kind passieve zinnen begrijpt), of de traktor is rood (om receptief vocabulaire te onderzoeken).

 

Platen uit de Coloring Book. Links: aap wordt gekrabd door een andere aap. Rechts: een boeerderij; de traktor is rood gekleurd.

 

De participant kleurt het object op de kleurplaat die hen het best vindt passen bij de constructie of het woord van de instructie. Wat opvallend is, is dat elke kleurplaat veel verschillende objecten bevat (voor vocabulaire wel 10-12 verschillende objecten) die geplaatst zijn in een natuurlijke context (klaslokaal, boerderij, verjaardagsfeestje, etc.), zodat het ecologisch valide is, er minder kans is om goed te gokken, en de taal wordt getest op de manier waarop het ook is geleerd (namelijk, in context).

Taalonderzoek

De Coloring Book methode is gebruikt in een brede reeks onderzoeken (vocabulaire, syntax, morfologie, semantiek en pragmatiek) en met een grote variëteit aan populaties (eerste- en tweedetaalsprekers, atypische taalleerders, kinderen en volwassenen). Deze nieuwe methode is vooral erg succesvol gebleken bij jonge kinderen. Het speelse format en de bekende activiteit van kleurplaten kleuren is erg aantrekkelijk voor kinderen en het geeft onderzoekers de mogelijkheid om objectieve, ecologisch valide en – belangrijker – nieuwe data over taalbegrip te verzamelen.

Educatieve tools

© KleurenSchat

De positieve reacties op de Coloring Book-methode hebben ertoe geleid dat we KleurenSchat hebben ontwikkeld: een observatiemethode voor receptieve woordenschat in het Nederlands. KleurenSchat helpt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals om de Nederlandse woordenschatontwikkeling van kinderen in groep 1-4 te observeren en meten. Dit instrument is ontwikkeld in samenwerking met Boom Uitgevers Amsterdam.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.