Coloring Book: Testing Language Comprehension

Publications

Journal Publications

Key publication: Pinto, M., & Zuckerman, S. (2018). Coloring Book: A new method for testing language comprehension. Behavior Research Methods, 1-20. [article]

 

Bosch, J. E., Zuckerman, S., & Pinto, M. (2020). The Acquisition of ‘Bridging’ tested with the Coloring Book Method. In New Trends in Language Acquisition Within the Generative Perspective (pp. 289-311). Springer, Dordrecht. [article]

Gerard, J., Lidz, J., Zuckerman, S., & Pinto, M. (2018). The acquisition of adjunct control is colored by the task. Glossa: a journal of general linguistics, 3(1). [article]

Gerard, J., Lidz, J., Zuckerman, S., & Pinto, M. (2017). Similarity-based interference and the acquisition of adjunct control. Frontiers in psychology, 8, 1822. [article]

Zuckerman, S., Pinto, M., Koutamanis, E. & van Spijk, Y. (2016) A New Method for Testing Language Comprehension Reveals Better Performance on Passive and Principle B Constructions, in BUCLD 40: Proceedings of the 40th annual Boston University Conference on Language Development, edited by Jennifer Scott and Deb Waughtal. [article]

Talks

Zuckerman, S. & Pinto, M. (2018) “Age of Acquisition Ratings validated by actual vocabulary scores”, AMLaP 2018, Sept. 6-8, Humboldt University, Berlin (Germany).

Bosch, J. E., Zuckerman, S. & Pinto, M. (2017) “The acquisition of ‘bridging’ tested with the Coloring Book task”. GALA 13, Sept. 7-9, Universitat de les Illes Balears (UIB), Palma de Mallorca (Spain). (co-author).

Pinto, M. & Zuckerman, S. (2017) “Color your first intuition. A study on antecedent selection using the Coloring Book method. GALA 13, Sept. 7-9, Universitat de les Illes Balears (UIB), Palma de Mallorca (Spain). (co-author).

Pinto, M. & Zuckerman, S. (2017) “Assessing vocabulary of newcomers and new speakers”. ISB 11, June 10-15, University of Limerick (Ireland).

Gerard, J., Lidz, J., Zuckerman, S., & Pinto, M. (2016) “Adjunct control in 3 and 4 year olds: effects of age and similarity-based interference”. GALANA 7, Sept. 8-10, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Gerard, J., Lidz, J., Zuckerman, S., & Pinto, M. (2016) “Adjunct control interpretation in four year olds is colored by the task”. 29th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing, March 2-5, University of Florida.

Zuckerman, S., Pinto, M., Koutamanis, E. & van Spijk, Y. (2015) “A new method for language comprehension reveals better performance on passive and principle B constructions”. BUCLD 40, Nov. 13-15, Boston University.

Pinto, M. & Zuckerman, S. (2015) “The Coloring Book. A new method for testing language comprehension”. Experimental Psycholinguistics Conference, October  7-9, Madrid.

Pinto, M. & Zuckerman, S. (2015) “The Coloring Book. A new method for testing language comprehension”. Sinn und Bedeutung, Sept. 9-12, Universität Tübingen (Germany).

BA and MA theses

Brink, A. M. van den (2020).Vocabulaire van nieuwkomers in het basisonderwijs: Eerste stappen in de richting van een passende woordenschattoets. Master’s thesis, Utrecht University.

Meij, L. C. van der (2020). De Coloring Book als suggestie voor woordenschattest en verwerkingsoefening voor volwassen NT2-leerders. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Tóth, A. E. (2020). Het bevattingsvermogen van ‘case cues’ in transitieve zinnen bij eentalige Hongaarse en tweetalige Hongaars-Nederlandse kinderen. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Yazici, G. (2020). De woordenschatontwikkeling van Turks- Nederlandse tweetalige kinderen in de leeftijdscategorie vier tot zeven en de rol van talige input in beide talen. Onderscheid tussen ‘thuis’ en ‘school’ woorden. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Keulen, I. van (2019). De Coloring Book: een taalbegripstest met een nieuw tintje. Manuscript, Vrije University Amsterdam.

Stolte, L. E. (2019). Taalontwikkelingsstoornis: Ontwikkeling van Morfosyntaxis bij Reguliere Logopedie. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Mackaaij, M. (2018). The effect of language dominance on crosslinguistic influence: The acquisition of reference assignment of Dutch subject pronouns by Dutch-English bilingual children. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Kooijman, E. E. A. (2018). Zinsbegrip van het Nederlands bij nieuwkomers: onderzoek naar Child L2. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Wietsma, C. E. (2018). De passieve woordenschat van meertalige kinderen: Onderzoek naar gebruik van een nieuwe methode als test voor de passieve woordenschat van het Nederlands bij meertalige kinderen. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Rozendaal, J. C. (2017). Religie als factor in woordenschatontwikkeling: onderzoek door middel van een enquête onder leerkrachten en een woordenschattoets afgenomen in openbaar en reformatorisch onderwijs. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

Koutamanis, E. K. A. (2015). Dutch children’s comprehension of actional and psychological passives. Bachelor’s thesis, Utrecht University.

 

2018: “The Coloring Book Method: Language Comprehension Testing and Ecological Validity”, November 23rd, Grammar and Cognition, University of Amsterdam, Amsterdam (Netherlands).

2017: “Assessing and monitoring vocabulary acquisition in a fair way”, April 21st, ICC Jubelee, Utrecht University, Utrecht (Netherlands).

2017:    “Perspectives on Word Learning”, Language Acquisition Meeting, March 21st, Utrecht University, Utrecht (Netherlands).

2017:    “Assessing children vocabulary with the new Coloring Book application”, Language Science Day, Feb. 2nd, Utrecht University, Utrecht (Netherlands).

2016: “Testing vocabulary with the Coloring Book method”, Anéla Voorjaarstudiedag, July 1st, Utrecht University, Utrecht (Netherlands).

2016:    “The Coloring Book Vocabulary test for children speaking a different language”, CCHR Meeting, June 28, Utrecht University, Utrecht (Netherlands).

2016:    “The Coloring Book Method: Language Comprehension Testing and Ecological Validity”, LACG, Leiden University, Sept. 8, Leiden (Netherlands).

2016:    “Ecological Validity in Testing Language Comprehension. A New Coloring Task”, Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XII, April 19-21, Utrecht (Netherlands).

2015:    “Testing Language Beyond Words. The Coloring Book Project”,  Learn Your Languages, UiL-OTS Utrecht University, February 13, Utrecht (Netherlands).