Logo Utrecht University

Coloring Book: Testing Language Comprehension

Op school en in de praktijk

Bent u een leerkracht, intern begeleider, logopedist, of andere begeleider van een kind op het basisonderwijs, en bent u op zoek naar een eenvoudige manier om een beeld te krijgen van zijn of haar woordenschat? KleurenSchat is precies wat u zoekt!

KleurenSchat is makkelijk in gebruik,
gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen methode,
en een leuk spel voor elk kind.

Inzicht in taalontwikkeling van kinderen

Het spelen van één spel kost 10 minuten. Zodra het kind het kleurenspel heeft gespeeld, worden de gegevens automatisch geüpload in de database. De begeleider krijgt de resultaten te zien en kan hier meteen mee aan de slag. De resultaten van één kind kunnen worden vergeleken met de resultaten van de hele klas. Wanneer een kind over een langere periode meerdere keren heeft gespeeld met KleurenSchat, kunnen deze resultaten met elkaar vergeleken worden en over het tijdsverloop aangeven hoe zijn/haar ontwikkeling eruitziet. Deze informatie kan toegepast worden in het geven van verdere begeleiding.

“Wij willen samen met scholen werken aan één doel:
een duidelijker beeld krijgen van de woordenschatontwikkeling van kinderen in Nederland”
– dr. Manuela Pinto

Doelen van de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil aan scholen de mogelijkheid geven meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun leerlingen. Daarnaast zijn onze onderzoekers enthousiast en zeer bereid om in gesprek te gaan met scholen die willen meewerken aan onderzoek. Dit onderzoek is breed van aard en richt zich op kinderen met Nederlands als moedertaal, meertalige kinderen met Nederlands als tweede taal, en kinderen met leer- of taalproblemen. De universiteit is niet alleen geïnteresseerd in het verzamelen en analyseren van de resultaten, maar wil ook graag in gesprek met scholen die bereid zijn mee te denken over ontwikkelingen en problemen omtrent taalonderwijs aan kinderen.

U kunt 2 soorten verslagen opvragen. Het eerste is een individueel verslag, waarin de resultaten van één leerling worden weergegeven. Hierin wordt de nieuwste meting vergeleken met één of meer eerdere metingen, zodat te zien is in hoeverre de leerling zich ontwikkelt. Het tweede is een groepsverslag, waarin de spreiding van de scores binnen de groep wordt weergegeven. In beide verslagen wordt per thema gekeken welke woorden goed waren (de boerderij, het klaslokaal, etc.), en per moeilijkheidsniveau van de woorden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de verslagen verwijzen we u door naar de website van Boom test onderwijs.

Meer informatie

© Rat0007

Wilt u KleurenSchat eenmalig zelf bekijken en uitproberen? Als u benieuwd bent geworden naar hoe het er precies uitziet en hoe het werkt, kunt u mailen naar kleurenschat@uu.nl en vragen om een eenmalige toegangscode.

Bent u enthousiast geworden en wilt u KleurenSchat aanschaffen of voor één maand uitproberen met een proeflicentie? Ga dan via deze link naar de website van Boom Uitgevers Amsterdam.

Wilt u met uw school of praktijk bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek met KleurenSchat? Klik dan hier voor meer informatie over het onderzoek of neem contact op met onze onderzoekers.